Strona główna FreeStyle Libre zamów online! Forum dyskusyjne Facebook Twitter NK YouTube Instagram Snapchat RSS Kontakt
  1. Wiadomości
  2. O cukrzycy
  3. Porady
  4. Sprzęt i leki
  5. Więcej
  6. Przydatne
  7. O portalu
diabetyk24.pl
Accu-Chek Combo Oferta specjalna!
FreeStyle Libre
mylife YpsoPump
Bądź na bieżąco!
Artykuły
O cukrzycy
Cukrzyca typu 2
Odżywianie
Pompy insulinowe
Monitoring glikemii
Glukometry
Nakłuwacze
Peny
Insuliny

1. Wirtualna Konferencja mojacukrzyca.org
Dodaj komentarz
Informacje

Ciągły monitoring glikemii refundowany od 1 kwietnia 2018?

źródło: info. własne na podstawie Projektu rozporządzenia, dodano: 4 stycznia 2018 r., aktualizacja: 28 stycznia 2018 r.

Miniterstwo Zdrowia


Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 29 grudnia 2017 roku został dodany Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jest w nim mowa m.in. o refundacji systemu ciągłego monitoringu glikemii i diagnostyce cukrzycy monogenowej. Planowane wejście w życie rozporządzenia to 1 kwietnia 2018 roku. Aktualnie trwają konsultacje publiczne.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez dodanie do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zwanego dalej "wykazem", nowych świadczeń opieki zdrowotnej, które zostały zakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane, m.in. diagnostyka cukrzycy monogenowej i system ciągłego monitorowania glikemii (CGM) u osób z cukrzycą. Numer w wykazie prac Ministra Zdrowia MZ 601.


Aktualizacja 28.01.2018 r.:

Z informacji uzyskanych od Ministerstwa Zdrowia wynika, że jednak Ministerstwo wycofało się z pomysłu, aby kryterium hemoglobiny glikowanej (HbA1c) było kryterium do przyznania refundacji systemu ciągłego monitorowania glikemii.

Świadczenie przysługuje dzieciom i młodzieży do 26 roku życia z cukrzycą typu 1 leczonym przy pomocy pompy insulinowej z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej).


Więcej informacji o refundacji CGM jest tutaj - KLIKNIJ.


Ciągły monitoring glikemii refundowany od 1 kwietnia 2018?

Ciągłe monitorowanie glikemii

Wprowadzenie diagnostyki i modyfikacji leczenia dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 stanowi realizację rekomendacji nr 81/2015 z dnia 22 października 2015 r. Prezesa AOTMiT w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej "System ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)" jako świadczenia gwarantowanego stosowanego w populacji dzieci z cukrzycą typu 1 leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej) z odpłatnością 30%, w której Prezes AOTMiT biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, a także przedstawione dowody naukowe, uznał za zasadne zakwalifikowanie powyższego świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Implementacja powyższego świadczenia do wykazu jest zasadna przede wszystkim z klinicznego punktu widzenia. Umożliwienie dostępności do świadczeń zdrowotnych będzie miało przede wszystkim wpływ na redukcję epizodów hipoglikemii, które w ciężkich przypadkach, bezpośrednio zagrażają życiu chorego. Powyższa redukcja epizodów hipoglikemii, pod względem liczby lub czasu ich trwania, może przekładać się na zmianę w jakości życia pacjentów, u których występują epizody hipoglikemii.

Świadczenie gwarantowane "System ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)" ma mieć zastosowanie w szczególnie sparametryzowanej populacji: dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 do 26 roku życia, u których utrzymują się podwyższone wartości HbA1c >6,5% i <9,0% pomimo intensyfikacji leczenia u pacjenta dobrze wyedukowanego w zakresie zasad intensywnej czynnościowej insulinoterapii, współpracującego z zespołem diabetologicznym oraz przestrzegającego zasad samokontroli. Przewiduje się bezpłatne dostarczenie nadajnika, 10% wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania transmitera 30% wysokość takiego udziału w limicie finansowania sensorów.

Ciągłe monitorowanie glikemii przez wpływ na kontrolę stężenia glukozy może wspierać zapobieganie występowania poważnych hipoglikemii w ww. grupie chorych, co w konsekwencji przełoży się na jakość życia pacjenta.

Przewlekła hiperglikemia w cukrzycy powoduje uszkodzenie lub zaburzenia czynności i niewydolności narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Hipoglikemia może prowadzić do trwałych i rozległych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego a nawet do śmierci. Umożliwienie dostępu do świadczenia gwarantowanego dedykowanego powyższej populacji pacjentów, ma na celu zapobieganie stanom hipoglikemii.

Alternatywną technologią medyczną dla wnioskowanej technologii jest samodzielne monitorowanie poziomu glukozy we krwi przez pacjenta za pomocą glukometru - SMBG (Self-Monitoring of Blood Glucose). SMBG to istniejąca praktyka stosowana w monitorowaniu leczenia u pacjentów z cukrzycą (bez względu na typ cukrzycy, wskazania i wiek pacjenta). Przy czym w populacji docelowej istotny jest aspekt nieświadomości hipoglikemii, co jest bardzo trudno skontrolować bezpośrednio w tej grupie pacjentów za pomocą systemu samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi, więc nie jest to technologia medyczna w pełni alternatywna w ww. populacji pacjentów.

Świadczenie "Ciągłe monitorowanie glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) u dzieci z cukrzycą typu I", realizuje zatem skonkretyzowaną i niezaspokojoną dotychczas potrzebę zdrowotną, dotyczącą istotnie dużej populacji pacjentów. Wprowadzenie powyższego świadczenia zdeterminuje zastosowanie celowanej, i przez to efektywnej, interwencji medycznej, względem najprostszej, a jednocześnie nieadekwatnej do populacji pediatrycznej, technologii samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi przez pacjenta za pomocą glukometru.

Diagnostyka cukrzycy monogenowej

Wprowadzenie diagnostyki i modyfikacji leczenia pacjentów z cukrzycą monogenową stanowi realizację rekomendacji nr 87/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwanej dalej "AOTMiT", w sprawie zakwalifikowania świadczenia "Diagnostyka i modyfikacja leczenia pacjentów z cukrzycą monogenową", w której Prezes AOTMiT, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, a także przedstawione dowody naukowe, uznał za zasadne zakwalifikowanie powyższego świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Implementacja powyższego świadczenia do wykazu jest zasadna zarówno z klinicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia. Dowody naukowe, na których oparł się Prezes AOTMiT dla populacji z mutacją w genach ABCC8 oraz KCNJ11 wskazują na uzyskanie efektu terapeutycznego po wykryciu mutacji i zmianie dotychczasowego leczenia. W chwili obecnej w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych brak jest alternatywnego świadczenia w zakresie diagnostyki cukrzycy monogenowej, podczas gdy zgodnie z danymi epidemiologicznymi populacja pacjentów wymagających diagnostyki genetycznej oraz zmiany leczenia w Polsce może obejmować około 5 000 osób.

Świadczenie: "Diagnostyka cukrzycy monogenowej" realizuje zatem skonkretyzowaną i niezaspokojoną dotychczas potrzebę zdrowotną, dotyczącą populacji dzieci, które ze względu na brak diagnostyki nie zawsze są dziś leczone adekwatnie do przyczyn. Wprowadzenie powyższego świadczenia zdeterminuje zastosowanie celowanej, efektywnej i tańszej interwencji medycznej, względem insulinoterapii.

Powyższy cel będzie osiągnięty przez przeprowadzenie badania genetycznego w ramach świadczenia ambulatoryjnego diagnostycznego oraz przeprowadzenie kolejnych dwóch porad ambulatoryjnych po uzyskaniu wyniku badania genetycznego mających na celu zmianę leczenia z insulinoterapii na leczenie ukierunkowane defektem genetycznym, którym będzie zastosowanie pochodnych sulfonylomocznika lub diety.

Jednocześnie należy wskazać, że wprowadzenie świadczenia: "Diagnostyka cukrzycy monogenowej", jest ekonomicznie uzasadnione, co wyraża się w tym, iż koszt strategii polegającej na przeprowadzeniu badania genetycznego i modyfikacji leczenia u chorych z cukrzycą monogenową jest niższy o ok. 3 tys. zł (z perspektywy płatnika publicznego) oraz o ok. 4,4 tys. zł (z perspektywy płatnika publicznego i pacjenta) w porównaniu ze strategią nieobejmującą diagnostyki genetycznej.

Kiedy projekt wejdzie w życie?

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 kwietnia 2018 r. Taki termin wejścia w życie został wskazany przez Ministra Zdrowia biorąc pod uwagę analizy finansowe wprowadzanych świadczeń a także ich szacunki, które opracowane zostały od drugiego kwartału 2018 r. oraz konieczność zapewnienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia finansowania nowych świadczeń. Proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia umożliwi Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia wydanie odpowiednich zarządzeń, niezbędnych do przygotowania do realizacji nowych świadczeń gwarantowanych. Powyższy termin podyktowany jest również koniecznością zapewnienia świadczeniobiorcom możliwie najlepszej jakości oraz dostępności do świadczeń. Jest planowane zachowanie 14-dniowego okresu vacatio legis.

Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać w ramach konsultacji publicznych w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r. Korespondencję należy wysyłać na adres e-mail uwagi.swiadczenia.gwarantowane@mz.gov.pl

Strona internetowa z projektem (kliknij tutaj)

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie polubcie nasz profil na FB!reklama
Najnowsze komentarze [15 z 25]

Masz swoją opinię na ten temat? Tu jest miejsce, gdzie możesz ją wyrazić! Pisz, komentuj i dyskutuj. Pamiętaj o tym, że nie będą tolerowane niecenzuralne wypowiedzi i wulgaryzmy.

~zawiedziona   IP: 89.76.170.xxx(2018-10-04 08:08:01)
Witam, tez jestem oburzona dlaczego ludzie po 26 roku nie maja możliwości na refundacje ...!!!? czy jesteśmy Gorsi , ja mam lat 37 mam ciężka cukrzyce z częstymi nieświadomościami i spadkami cukru bez objawów wstępnych gdzie kuje sie w palce co 1h bo nigdy nie wiem co sie wydarzy . Łatwiej było by porostu przyłożyć glukometr do reki w każdym miejscu . czekam na przeszczep trzustki . Radze sobie bo muszę ,ale Dlaczego nie mogę mieć łatwiej Niesprawiedliwość jest za bardzo widoczna Żalllll

~ker  IP: 212.180.170.xxx(2018-04-26 14:32:18)
Libra to nie CGM tylko Flash Glucose Monitor (FGM)

~Janusz z Zabrza  IP: 5.184.224.xxx(2018-04-10 01:51:04)
Martwi mnie wybór tylko rozwiązania Medtronica do refundacji bo jest to rozwiązanie mocno przestarzałe, komunikacja tylko z pompą w przypadku Pomp 722 czy VEO bez możliwości odczytu za pomocą telefonu. Sensory na 6 dni tylko, a co najważniejsze konieczność zakupu muszelki (nadajnika) co dodatkowo obciąża system NFZ (1000 zł- pacjent 100- NFZ -900 zł) do tego musi pacjent zakupić ładowarkę i setery za 640 zł. Mamy przecież na rynku konkurencyjny system Freestyle Libre z ceną za 28 dni obsługi na poziomie 510 zł. W promowanym przez NFZ rozwiązaniu Medtronica koszt miesięczny to ok, 700 zł (4x sensor =600 zł, 1/12 muszelki ok. 80 zł i ok. 20 zł koszt ładowarki i osprzętu). System Medtronica nie jest nowoczesnym rozwiązaniem tylko rozwiązaniem z poprzedniej dekady (ponad 10 lat) lekko odświeżonym kilka lat temu po wydłużeniu czasu życia sensorów z 3 do 6 dni. Czy musimy zgadzać się na lobbowanie rozwiązań przestarzałych za publiczne pieniądze? Jakie są argumenty przeciw Librze a za Medtronikiem? Mam nadzieję, że ktoś zna odpowiedź?

~Magda  IP: 89.77.238.xxx(2018-01-31 15:18:57)
Jest dla mnie kompletnie niezrozumiały ten sztuczny podział do 26 r.ż i po. Krótkowzroczność MZ wywołuje u mnie tylko złość!

~Simon  IP: 94.254.128.xxx(2018-01-22 17:45:22)
18 stycznia zostało podpisane rozporządzenie wprowadzające refundację dla osób do 26 roku życia - taką informację otrzymałem dzisiaj z Departamentu Leków . Była to odpowiedź na moje pisma dotyczące dyskryminacji pacjentów na względu na wiek.

~Marzena  IP: 81.161.204.xxx(2018-01-21 21:14:40)
Nasz rząd uważa że po 26 roku życia człowiek nagle zdrowiej. Tak samo z pompą. Dobrze że chociaż wkłucia zrefundowali. Mam nadzieje, ze z monitoringiem to będzie kwestia czasu.

~To ja  IP: 78.10.205.xxx(2018-01-20 20:27:57)
Ja korzystam. Koszt jest wysoki ( okolo 400 miesięcznie) ale warto. Oszczędzasz dłonie i czas przy normalnych pomiarach 8/10 razy na dobę. Jestem w szoku ze względu na ograniczenie wiekowe refundacji, o ile pompa mi wisiała, bo wolę sam sobie podawać ( jak liczysz i masz samozaparcie jest super. Ale stały monitoring powinien być dla wszystkich. Jest rewelacyjny.

~Kicia  IP: 37.47.139.xxx(2018-01-12 15:47:53)
ja również chciałabym skorzystać z tego. mając nawet 26+. dlaczego są limity wieku do 26 lat i koniec, a inni chorzy się nie liczą? przecież to też ułatwienie i monitoring. Zawsze przypada limit wieku i z niczego nie można skorzystać.

~Kamil  IP: 94.177.135.xxx(2018-01-11 14:23:35)
Rok się przewalił, minister zmienił i sklep roche zamknęli. przypadek - nie sądzę :D A tak na poważnie to dla wszystkich, którzy kupowali w tam choćby tak jak ja paski coagu check informacja, od tego roku ich głównym dystrybutorem jest infusion.pl - Pozdrawiam :)

~Ewelina  IP: 176.221.122.xxx(2018-01-10 17:37:52)
Przeciez to poprawi jakosc zycia a jezeli jest taka mozliwosc to trzeba probowac:)

~GP.  IP: 5.60.234.xxx(2018-01-10 11:33:52)
https://www.petycjeonline.com/refundacje_cukrzyca_typu1 - pod powyższym linkiem dostępna jest petycja! podajcie dalej! im nas więcej tym lepiej!

~Typ 1 od prawie 40 lat  IP: 176.221.123.xxx(2018-01-10 08:58:26)
Wczoraj zmieniono ministra zdrowia. Zapomnijcie o refundacji ciągłego monitorowania glikemii. Paski do glukometrów są refundowane, w skali kraju są to ogromne kwoty. Musicie pamiętać że nic tak nie poprawi zdrowia jak samokontrola. Aby zdobyć paski potrzebna jest wizyta u specjalisty. System mamy taki a nie inny. Każdy po drodze zarabia i łatwo z zarobku się nie rezygnuje.

~eMka  IP: 94.254.138.xxx(2018-01-09 18:12:11)
PG, napiszę petycję i wkleję. Już to raz zrobiłam. Do innych osób +26 - protestowanie i domaganie się refundacji to nie jest kwestia bycia czy nie bycia pępkiem świata, ale brania odpowiedzialności za to, co się dzieje. Kasa z systemu wypływa w nieuzasadniony sposób - to fakt, a nie ma pieniędzy na naprawę sprzętu do diagnostyki w szpitalach albo na leczenie osób, które pracują i płacą podatki. To tylko kwestia czasu, kiedy faktycznie braknie pieniędzy i wszystko runie. Kto jako pierwszy na tym ucierpi? Oczywiście osoby dorosłe. Z pustego i Salomon nie naleje. Nie doczekałam się refundacji Lantusa, Apidry ani Levemiru. Mi brak refundacji aż tak bardzo nie skomplikuje życia od lat zawsze jestem na jednej nierefundowanej insulinie. Ale mam szersze pole widzenia niż tylko i wyłącznie czubek własnego nosa.

~0pgda@vmani.com  IP: 94.177.135.xxx(2018-01-09 15:54:19)
Lepiej liczyć na wolny runek i konkurencyjność nic narodowy fundusz. Dla 26+ latków pomocy brak. Lepie samemu szukać oszczędności w porównując ceny u różnych dostawców czy sklepach online i zmieniać źródło jak tylko faworyt się zmienia. W ostatnim czasie kupuję w infusion.pl, ale jak tylko zejdą z cen i jakości obsługi (świetnych na ten moment) nie będę miał skropułów.

~PG!  IP: 5.60.234.xxx(2018-01-08 13:14:44)
Choruję na cukrzycę typu 1 i sam mam 26+ lat. Bardzo chętnie podpiszę petycję, żeby również i nas uwzględnili w tym projekcie. Nawet jeśli leki związane z CGM byłyby w jakimś stopniu dla nas refundowane np. podobnie jak wkłucia, to już byłby spory postęp i odciążenie domowego budżetu. Jeśli ktoś coś wie o jakiś petycjach z tym związanych piszcie w komentarzach.

Zobacz wszystkie komentarze (25)

Powrót Do górymojacukrzyca.org - Informacje: Ciągły monitoring glikemii refundowany od 1 kwietnia 2018?
Jeżeli na tej stronie widzisz błąd lub masz uwagi, napisz do nas.


Poznaj cukrzycę
NOWOŚĆ
Przydatne
Informacje
Ogłoszenia
Sklep dla diabetyków
Kącik literacki
Wszystko o Accu-Chek
Specjalista radzi
Polecamy
DiABEtyK
Na komputer i telefon
Ministerstwo Zdrowia
Światowy Dzień Cukrzycy
Cukrzyca tamtych lat
DME obrzęk plamki
Ciekawostki
O portalu

Redakcja portalu | Napisz do redakcji | Newsletter | O portalu | Media o portalu | Linki | Partnerzy | Nasze bannery | Logo do pobrania | Patronat medialny
Portal mojacukrzyca.org ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą.
Portal jest prowadzony przez osobę fizyczną wyłącznie w celach osobistych. | Copyright © mojacukrzyca.org 2001-2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ostatnia modyfikacja: Piątek, 23 października 2020 r.

Zadaj pytanie on-line