Strona główna
 1. Wiadomości
 2. O cukrzycy
 3. Porady
 4. Sprzęt i leki
 5. Więcej
 6. Przydatne
 7. O portalu
diabetyk24.pl
Accu-Chek Instant

FreeStyle Libre 2

Ypsomed

Dexcom One+
Artykuły
O cukrzycy
Cukrzyca typu 2
Odżywianie
Pompy insulinowe
Monitoring glikemii
Glukometry
Nakłuwacze
Peny
Insuliny

Dodaj komentarz
Odżywianie

Zalecenia dietetyczne dla chorych na cukrzycę

źródło: Zalecenia PTD 2019, aktualizacja: 28 października 2020 r.

Terapia behawioralna jest niezbędnym elementem leczenia wszystkich pacjentów z rozpoznaną cukrzycą (zarówno typu 1, jak i typu 2) w każdym wieku. Prawidłowe żywienie oraz aktywność fizyczna mają istotne znaczenie w poprawie ogólnego stanu zdrowia pacjentów oraz prewencji i leczeniu przewlekłych powikłań cukrzycy. Wszyscy pacjenci powinni być edukowani w zakresie ogólnych zasad prawidłowego żywienia w cukrzycy przez osoby do tego uprawnione (lekarz, dietetyk, pielęgniarka diabetologiczna, edukator diabetologiczny) z wykorzystaniem różnych metod i technik, w tym także telemedycyny.

W leczeniu chorych należy uwzględnić terapeutyczny styl życia obejmujący: urozmaiconą dietę, regularną aktywność fizyczną, unikanie palenia tytoniu i spożywania alkoholu, optymalny czas snu oraz unikanie stresu. Edukacja dotycząca terapeutycznego stylu życia dostosowana do potrzeb i możliwości pacjenta pozwala na osiągnięcie zakładanego celu terapeutycznego oraz zmniejsza koszty związane z leczeniem powikłań cukrzycy.

Zalecenia ogólne

Celem leczenia dietetycznego chorych na cukrzycę jest uzyskanie i utrzymanie:
 • prawidłowego (bliskiego normy) stężenia glukozy w surowicy krwi w celu prewencji powikłań cukrzycy;
 • optymalnego stężenia lipidów i lipoprotein w surowicy;
 • optymalnych wartości ciśnienia tętniczego krwi w celu redukcji ryzyka chorób naczyń;
 • pożądanej masy ciała.
Leczenie dietetyczne obejmuje wskazówki dotyczące:
 • indywidualnie wyliczonej kaloryczności diety;
 • rozdziału kalorii na poszczególne posiłki w ciągu dnia;
 • źródła produktów stanowiących źródło energii, witamin, składników mineralnych i fitozwiązków;
 • produktów, których spożycie należy ograniczyć.
Przy planowaniu diety należy uwzględnić indywidualne preferencje żywieniowe i kulturowe pacjenta, wiek, płeć, poziom aktywności fizycznej oraz status ekonomiczny.

Strategia postępowania dietetycznego u chorych na cukrzycę powinna obejmować:
 • ocenę zwyczajowego sposobu żywienia;
 • diagnozę żywieniową;
 • ustalenie celu i założeń interwencji dietetycznej;
 • interwencję żywieniową (poradnictwo indywidualne i/lub grupowe);
 • monitorowanie sposobu żywienia i ocenę efektów terapii.
 • korektę założeń diety w przypadku nieosiągnięcia założonego celu terapeutycznego;
Bardzo ważne jest przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia skierowanych do osób zdrowych oraz dodatkowo:
 • kontrolowanie wielkości konsumowanej porcji żywności;
 • kontrolowanie ilości spożywanych węglowodanów w całej diecie i poszczególnych posiłkach;
 • ograniczenie żywności zawierającej węglowodany łatwoprzyswajalne, w tym cukry dodane i wolne cukry (free sugars);
 • częste i regularne spożywania posiłków.
Nie ma diety uniwersalnej dla wszystkich pacjentów z cukrzycą.

Chorzy na cukrzycę typu 1, bez nadwagi i otyłości, powinni unikać spożywania węglowodanów łatwoprzyswajalnych oraz przestrzegać ogólnych zasad prawidłowo bilansowanej diety. W każdym przypadku założenia diety oraz schemat leczenia insuliną powinny być ustalone indywidualnie. Insulinoterapia powinna być dostosowana do zwyczajów żywieniowych pacjenta, składu spożywanych posiłków (zawartość węglowodanów białek i tłuszczu) oraz jego trybu życia i aktywności fizycznej. Przy opracowaniu założeń diety należy traktować priorytetowo szacowanie zawartości węglowodanów przyswajalnych w posiłku, np. w systemie wymienników węglowodanowych (WW). Przy wyborze żywności pomocne mogą być również wartości indeksu glikemicznego (IG) i ładunku glikemicznego (ŁG) produktów.

U pacjentów z cukrzycą w najstarszych grupach wiekowych edukacja dietetyczna powinna być szczególnie staranna i indywidualizowana z zapewnieniem choremu odpowiedniej podaży białka.

Chociaż podstawowym makroskładnikiem diety determinującym okołoposiłkowe zapotrzebowanie na insulinę są węglowodany, chorzy na cukrzycę typu 1 powinni być także edukowani w zakresie efektu glikemicznego białek i tłuszczów.

W cukrzycy typu 2 podstawowym celem terapii jest utrzymanie optymalnej kontroli metabolicznej choroby, redukcja nadmiaru masy ciała i utrzymanie pożądanej masy ciała chorego. W związku z tym - poza wyżej wymienionymi zaleceniami - podstawowe znaczenie ma całkowita kaloryczność diety, dostosowana do wieku, aktualnej masy ciała oraz aktywności fizycznej osoby chorej. Deficyt energetyczny powinien być ustalony indywidualnie, tak aby umożliwić choremu powolną, ale systematyczną redukcję masy ciała (ok. 0,5-1 kg/tydzień). Zmniejszenie masy ciała o co najmniej 5% w porównaniu z masą wyjściową przynosi wymierną poprawę kontroli glikemii, jednak optymalnie redukcja masy ciała powinna wynosić co najmniej 7%.

Redukcję masy ciała można osiągnąć, stosując diety o zmniejszonej wartości kalorycznej i różnych proporcjach makroskładników (białka, tłuszcze, węglowodany), nie zaleca się jednak długotrwałego stosowania diet o znacznie obniżonej podaży węglowodanów oraz głodówek. Wszystkim pacjentom z cukrzycą oraz z nadwagą/otyłością zaleca się kontrolę wielkości porcji.

Zalecenia szczegółowe - skład diety

Węglowodany:
 • brak wystarczających dowodów naukowych na ustalenie jednej, optymalnej ilości węglowodanów w diecie chorych na cukrzycę;
 • udział węglowodanów w diecie powinien wynosić około 45% całkowitej ilości energii; jeśli węglowodany pochodzą z produktów o niskim IG i dużym udziale błonnika, ich udział w ogólnej kaloryczności diety może być większy (nawet do 60%). Wysoka podaż kalorii z węglowodanów powinna być zalecana osobom o bardzo dużej aktywności fizycznej. Z kolei niższa od 45% podaż kalorii pochodzących z węglowodanów (25-45%) może być czasowo zalecana chorym o niewielkiej aktywności fizycznej, u których możliwości jej zwiększenia są ograniczone, np. z uwagi na schorzenia współistniejące.
 • główne źródło węglowodanów powinny stanowić pełnoziarniste produkty zbożowe, zwłaszcza o niskim indeksie glikemicznym (< 55 IG);
 • podstawowe ograniczenie powinno dotyczyć węglowodanów prostych (jedno- i dwucukrów), których spożywanie chory powinien ograniczyć do minimum. Rekomenduje się także ograniczenie cukrów dodanych i tak zwanych wolnych cukrów, których źródłem są przede wszystkim cukier i słodycze, ale również miód, soki i napoje owocowe;
 • substancje słodzące (słodziki) mogą być stosowane w dawkach zalecanych przez producenta;
 • dzienne spożycie fruktozy nie powinno przekraczać 50 g, nie zaleca się stosowania fruktozy jako zamiennika cukru;
 • minimalna dzienna podaż błonnika pokarmowego powinna wynosić 25 g lub 15 g/1000 kcal diety. Należy dążyć do zwiększenia spożycia błonnika pokarmowego przez włączenie co najmniej 2 porcji pełnoziarnistych produktów zbożowych oraz 3 porcji warzyw bogatych w błonnik. W przypadku braku możliwości podaży zalecanej ilości błonnika pokarmowego należy rozważyć wprowadzenie suplementów błonnika, szczególnie w postaci frakcji rozpuszczalnych w wodzie. Celowe jest zwiększenie podaży skrobi opornej (frakcji błonnika) w diecie.
Tłuszcze
 • w leczeniu dietetycznym cukrzycy udział tłuszczu w diecie powinien być taki jak w diecie osób zdrowych i może wahać się od 25% do 40% wartości energetycznej diety. Przy wysokiej podaży tłuszczu szczególnie ważny jest udział poszczególnych rodzajów kwasów tłuszczowych;
 • tłuszcze nasycone powinny stanowić mniej niż 10% wartości energetycznej diety;
 • tłuszcze jednonienasycone powinny zapewnić do 20% wartości energetycznej diety;
 • tłuszcze wielonienasycone powinny stanowić około 6-10% wartości energetycznej diety;
 • zawartość cholesterolu w diecie nie powinna przekraczać 300 mg/d. U chorych z podwyższonym stężeniem cholesterolu frakcji LDL ≥ 100 mg/dl (≥ 2,6 mmol/l) ilość tę należy zmniejszyć do < 200 mg/d.;
 • aby obniżyć stężenie cholesterolu frakcji LDL, należy zmniejszyć udział tłuszczów nasyconych w diecie i/lub zastąpić je węglowodanami o niskim indeksie glikemicznym i/lub tłuszczami jednonienasyconymi;
 • w przypadku pacjentów z hipercholesterolemią korzystne może być wprowadzenie do diety żywności zawierającej sterole/stanole roślinne w ilości 2-3 g/dobę;
 • należy maksymalnie ograniczyć spożycie izomerów trans kwasów tłuszczowych;
 • rekomendowane są tłuszcze roślinne, z wyjątkiem palmowego i kokosowego.
Białka
 • ilość białka w diecie powinna być ustalona indywidualnie. Brak dowodów na niekorzystne efekty stosowania diet bogatobiałkowych w leczeniu dietetycznym pacjentów z cukrzycą. U większości chorych na cukrzycę, podobnie jak w populacji ogólnej, udział energii pochodzącej z białka w diecie powinien wynosić 15-20% (ok. 1-1,5 g/kg mc./d). U chorych na cukrzycę typu 2 z nadmierną masą ciała dieta o obniżonej kaloryczności może zawierać 20-30% białka. Chorzy z przewlekłą chorobą nerek powinni utrzymać podaż białka w ilości około 0,8-1 g/kg mc./dobę;
 • nie istnieje konieczność ograniczania białka zwierzęcego, chociaż u niektórych chorych korzystne może być zastępowanie białka zwierzęcego białkiem roślinnym (np. sojowym).
Witaminy i mikroelementy
 • suplementacja witamin lub mikroelementów u chorych, u których nie stwierdza się ich niedoborów, jest niewskazana;
 • wyjątek stanowią: witamina D3 (suplementacja zgodna z zaleceniami dla populacji ogólnej), kwas foliowy (suplementacja w ilości 400 μg u kobiet ciężarnych) oraz witamina B12 u pacjentów leczonych długotrwale metforminą, u których potwierdzono jej niedobór.
Alkohol
 • spożywanie alkoholu przez chorych na cukrzycę nie jest zalecane;
 • chorego należy poinformować, że alkohol hamuje uwalnianie glukozy z wątroby i w związku z tym jego spożycie (zwłaszcza bez przekąski) może sprzyjać rozwojowi niedocukrzenia;
 • dopuszcza się spożywanie czystego alkoholu etylowego (w przeliczeniu) w ilości nie większej niż 20 g/d. przez kobiety i 30 g/d. przez mężczyzn.
Alkoholu nie powinni spożywać chorzy z dyslipidemią (hipertriglicerydemią), neuropatią i z zapaleniem trzustki w wywiadzie.

Sól kuchenna
 • ilość soli, pochodzącej ze wszystkich źródeł, nie powinna przekraczać 5 g/dobę (2300 mg sodu/dobę);
 • w uzasadnionych przypadkach chorym z nadciśnieniem tętniczym zaleca się większe restrykcje podaży soli, zgodnie z zasadami diety DASH jednakże dane dotyczące redukcji podaży sodu poniżej 1,500 mg/dobę u chorych na cukrzycę są niejednoznaczne.

Sytuacje szczególne

 1. Dieta dla dzieci i młodzieży: Podstawowe zasady zdrowego żywienia dzieci chorych na cukrzycę są takie same jak ich rówieśników bez cukrzycy. Zaleca się utrzymanie prawidłowego bilansu kalorycznego oraz zmniejszenie zawartości węglowodanów przyswajalnych, maksymalnie do 45-50% dobowego zapotrzebowania kalorycznego. Zaleca się ograniczenie cukrów prostych do 10% dobowego zapotrzebowania kalorycznego oraz uwzględnienie porcji warzyw w każdym posiłku.

 2. Dieta dla kobiet w ciąży i karmiących piersią:
  • 40-50% węglowodanów (< 180 g węglowodanów/d.), preferowanie w diecie węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym;
  • 30% białka (1,3 g/kg mc./d.);
  • 20-30% tłuszczów (w tym < 10% nasyconych);
  • liczba kalorii zależna od masy ciała, wzrostu, aktywności fizycznej i wieku - średnie dobowe zapotrzebowanie kaloryczne wynosi około 30 kcal na kg należnej masy ciała, czyli 1500-2400 kcal u ciężarnych z prawidłową masą ciała przed ciążą;
  • u pacjentek z nadwagą zaleca się stosowanie diety o kaloryczności 25-30 kcal na kg masy ciała;
  • zbyt duży przyrost masy ciała u ciężarnej z cukrzycą wiąże się z nadmiernym wzrastaniem płodu;
  • zalecany przyrost masy ciała to średnio o 8-12 kg, w zależności od wyjściowej masy ciała (od ok. 7 kg dla BMI > 29,0 kg/m2 do 18 kg dla BMI < 19,8 kg/m2);
  • stosowanie sztucznych środków słodzących jest dozwolone, z wyjątkiem sacharyny, która przechodzi przez łożysko i jej wpływ na płód nie jest do końca znany;
  • w okresie planowania ciąży zaleca się wdrożyć suplementację kwasem foliowym (min. 0,4 mg/d.) przez okres co najmniej 6 tygodni przed zajściem w ciążę do 12. tygodnia ciąży.

 3. Dieta u osób powyżej 65. roku życia: zalecenia ogólne; brak specyficznych zaleceń związanych z wiekiem, modyfikacja diety jest mało skuteczna ze względu na utrwalone nawyki żywieniowe.
Partnerem artykułu jest portal https://abczywienia.pl.

Na podstawie: "Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2019" Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Możliwości dietetyki - zadbaj o ciało od wewnątrz i zewnątrzJeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie polubcie nasz profil na FB!


Wszelkie materiały (w szczególności materiały i opracowania własne) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.reklama
Najnowsze komentarze [15 z 54]

Masz swoją opinię na ten temat? Tu jest miejsce, gdzie możesz ją wyrazić! Pisz, komentuj i dyskutuj. Pamiętaj o tym, że nie będą tolerowane niecenzuralne wypowiedzi i wulgaryzmy.

~miiii  IP: 95.44.127.xxx(2015-08-11 13:02:30)
Mam znajomych pracujacych w ogromnej fabryce tabletek dla cokrzykow...na lrodukcji zarabiaja ponad 500 euro tygodniowo! to jest ogromny biznes. Przeczytalem duzo na forwach anglojezycznych! czytajac wasze komentarze widze ze wiekszoscnosob jest totalnie zagubiona...najgorsze jest uzaleznienie od myslenia ze lekarz chce dla nas dobrze! i wogole ze panstwo chce dla nas dobrze! nic z tego! jestesmy niewolnikami lykajacymi tabletki! Sam nie jestem cokrzykiem i zadko choruje ale to dla tego ze jem z glowa.

~mi...  IP: 95.44.127.xxx(2015-08-11 12:54:32)
weglowodany proste czy zlozone to nie istotne!! Nie laczcie cokrow kture stworzyl czlowiek z cokrami z natury ktore sa w owocach, wazywach, ryzu itd...nie jestem cokrzykiem ale duzo sie na ten temat naczytalem...Jak sami lekarze i media trabia jest to choroba cywilizacyjna wiec zyjac w cywilizacji musicie jak najbardziej ta cywilizacje w waszym jadlospisie zredukowac do absolutnego minimum....nie jest to latwe szczegolnie ze wiekszosc jedzenia jest przetwozona fabrycznie!

~Anna  IP: 37.152.18.xxx(2014-10-13 16:04:30)
Witam. Od ponad miesiąca stwierdzono u mnie cukrzycę posterydową. Biorę encorton, ponieważ jestem po przeszczepie nerki. Jednak ustalenie diety dla mnie jest trudne ze względu na chorobę nerek. Nie wiem gdzie mogę sie udać aby ktoś to mi jasno i przejrzyście wytłumaczył i pomógł opracować dietę dla mnie...

~Rena  IP: 77.252.56.xxx(2014-04-26 19:51:41)
Artykuł przydatny :) Jestem bułym diabetykiem, podobnie jak mój syn. On chorował na I , a ja do dzisiaj nie wiem, na jaki typ, bo objawy były i z I i z II. Przestało mi się podobać chorowanie :)Tak, tak, dokładnie tak było. Bycie diabetykiem daje ogromne korzyści...ukryte, bo wiadomo, ze daje też duże straty. Mam na myśli ukryte korzyści emocjonalne/duchowe. Kochani, "każda choroba jest uleczalna - nieuleczalni bywają tylko ludzie". http://renatymetamorfoza.pl

~Grażyna TELESZ, Poznań  IP: 89.76.134.xxx(2013-08-13 22:11:59)
PRZY CUKRZYCY WAŻNYM JEST, ABY DOSTOSOWAĆ ODŻYWIANIE DO TABEL Z TZW. NISKIMI WĘGLOWODANAMI: Są to węglowodany, które po spożyciu podnoszą poziom cukru we krwi maksymalnie do 26% wzrostu, czyli nie nadwyrężają trzustki. Jemy niskotłuszczowo, 0% negatywnych toksyn, energetyczne węglowodany wyłącznie nie przekraczające po spożyciu dozwolonej granicy; czyli 26% wzrostu. Pokarmy o właściwym doborze białek, oraz co niezmiernie istotne, nie zawierające toksyn spowalniających i zatruwających nasze orga

~Ada  IP: 213.156.109.xxx(2013-04-03 16:01:50)
Witajcie "słodziaki" Zwracam się z prośbą o uzupełnienie ankiety związanej z żywieniem osób z cukrzycą typu I. Pliki są do pobrania ze strony: www.ankiety.kdr.pl Bardzo proszę o odesłanie plików na mój adres mailowy : adrianna.cwik1@op.pl Materiały są mi potrzebne do mojej pracy licencjackiej na temat wiedzy żywieniowej, poza tym nie ukażą się nigdzie więcej :) Każdy z nas codziennie sięga po produkty licząc WW. Z góry wielkie dzięki

~kelo 54  IP: 83.29.222.xxx(2012-07-20 15:06:24)
Do cukrzyka typ 2 przypisana jest nadwaga i wszystkie artkuły związane z dietą opisują produkty obniżające wagę. Gdybym ja chudł w tepie 1 kg na tydz. to za rok nic by zemnie nie zostało. Nigdzie nie mogę znaleść opisu diety która nie podnosiła by cukrów, a podniosła by wagę. Przy wzroście 169 ważę 61,5 kg.

~Tadeusz   IP: 89.79.163.xxx(2012-03-02 13:55:53)
Witam , mam 62 lata nie wiedziałem co to cukrzyca , dopiero jak byłem u lekarza na badaniach kontrolnych zbadałem krew i miałem 285 wynik a więc cukrzyca , lekarz dał mi tabletki DIAPREL i biore po posiłku 4 sztuki , nie wiem czy mi pomagają , mam przyżąd do pomiaru i mierze 2 razy dziennie ma skoki 160 do -0nad 200 stosuje diete . ale nie widze poprawy czy tak musi być ? Czy przez to że mam nie dobry cukier może mnie boleć kolano i mięśnie koło niego ? proszę o porade radtad@wp.pl

~Miśka  IP: 77.255.36.xxx(2012-02-17 20:18:33)
Do wszystkich co proszą o gotowe jadłospisy-ważne jest co zjesz i ile zjesz.ale najważniejsze jet to -CO Z CZYM ŁACZYĆ przygotowując posiłek .Takiej informacji szukaj u pielęgniarki i lekarza diabetologa na każdej wizycie w przychodni lub poproś o wskazanie placówki z dietetykiem . D ietetycy prowadzą szkolenia, jeśli na pierwszym spotkaniu nie zrozumiesz istoty sprawy to możesz umawiać się na następne spotkania aż do skutku.Wszyscy wyżej wymienieni z zawodów ludzie mają obowiązek EDUKOWAĆ CHORYCH.

~Jagienka  IP: 89.68.1.xxx(2012-01-10 22:17:11)
Cóż, nie ma złotego środka na to żeby nie zachorować na cukrzycę- kiedy zachorowałam miałam 24 lata, zero nadwagi, wysportowana, zero obciążeń genetycznych cukrzycą i co? Ogromny stres i gotowe, więc życzę wszystkim zdrowia a profilaktyka i zdrowe odżywianie nikomu nie zaszkodzą.

~sali  IP: 89.187.237.xxx(2011-05-30 14:58:38)
Sz.Sandro. Zapomniałem dodać, że rodzaje i dawki leków przeciwcukrzycowych (insulina, Diaprel ew. inne) powinny być dobrane do: należnej nam wagi ciała, charakteru naszej pracy i diety nie powodujących przybierania na wadze i złego samopoczucia. Czasem ordynowane jedynie tabletki mogą nie wystarczać. Wtedy trzeba przejść na insulinę. I da się to wszystko, z pomocą lekarzy optymalnie dobrać dla dobra naszego zdrowia. Pozdrawiam.

~sali  IP: 89.187.237.xxx(2011-05-29 15:48:17)
Sz. Sandro. Oprócz diety ważną jedynie rzeczą jest, utrzymywanie w czasie większości dni średniego poziomu glikemii BG z przedziału (75,150) mg/dl oraz codziennego rozrzutu pomiarów glikemii SD (odchylenie standardowe) z przedziału (0,50) mg/dl. BG i SD obliczymy w kalkulatorze, Excelu albo w Accu Chek Smart Pix. Przy tych warunkach będzie super. Tego Pani i innym życzę. Powodzenia.

~sali  IP: 89.187.237.xxx(2011-05-29 15:28:24)
Sz. Sandro. Przez 46 lat cukrzycy, ważąc 72-80 kg, i przyjmując 55 jm insuliny/dz, stosowałem dietę w ilości 1800-2200 kcal/dz tj ok 25 WW i 10 WBT. Jadałem wszystko co zjadał zdrowy mój rówieśnik. Ograniczałem jedynie mleko (>1,5%), sery białe, pieczywo (do 120 g/dzień), kasze, ryż (do 250 g po ugotowaniu/dz),ziemniaki (do 3 śr.szt), oraz do minimum pieczywo cukiernicze, słodycze, napoje słodzone cukrem, winogrona, słodkie owoce i tłuszcze zwierzęce. Pozdrawiam

~SANDRA - ŁÓDŻ  IP: 217.172.253.xxx(2011-05-26 16:10:32)
błagam, niech ktoś napisze przykładowy jadłospis / śniadanie, obiad, kolacja/ dla cukrzyka typ2..? wszędzie piszą o pojedynczych produktach, ale jakie wolno jeśc potrawy..?? jak je wykonać..?? czy tylko zimne, surowe warzywa?? a jakaś zupa?? ziemniaki - nie wolno.!!..makaron - nie wolno.!! kasze - nie wolno.!!..ryz - nie wolno.!! ludzie, co ja mam jeść???????? liśc sałaty i pomidor powoduje, ze zupełnie nie mam siły do zycia.. pomózcie..

~sali  IP: 89.187.237.xxx(2011-05-13 21:56:44)
Te wszystkie trafne opinie i rady dotyczą jednak diabetyków. A jak się odżywiać aby nie zachorować na cukrzycę? Otóż w mojej opinii, nie zachorujemy gdy będziemy spożywać posiłki co najwyżej 2 lub 3 razy na dobę, nie częściej niż co 8 godzin. Tego Wam z pozdrowieniami życzę.

Zobacz wszystkie komentarze (54)

Powrót Do góry

mojacukrzyca.org - Odżywianie: Zalecenia dietetyczne dla chorych na cukrzycę
Jeżeli na tej stronie widzisz błąd lub masz uwagi, napisz do nas.Eversense E3
Refundacja CGM
Przydatne
Informacje
Bądź na bieżąco!
Kącik literacki
Wszystko o Accu-Chek
Specjalista radzi
DiABEtyK
Na komputer i telefon
Ministerstwo Zdrowia
Światowy Dzień Cukrzycy
Cukrzyca tamtych lat
DME obrzęk plamki
Ciekawostki
O portalu

Redakcja portalu | Napisz do redakcji | Newsletter | O portalu | Media o portalu | Linki | Partnerzy | Nasze bannery | Logo do pobrania | Patronat medialny
Portal mojacukrzyca.org ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą.
Portal jest prowadzony przez osobę fizyczną wyłącznie w celach osobistych. | Copyright © mojacukrzyca.org 2001-2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ostatnia modyfikacja: Poniedziałek, 22 lipca 2024 r.

Zadaj pytanie on-line