Strona główna
 1. Wiadomości
 2. O cukrzycy
 3. Porady
 4. Sprzęt i leki
 5. Więcej
 6. Przydatne
 7. O portalu
diabetyk24.pl
Accu-Chek Instant

Współchorobowość w cukrzycy - spotkanie z nefrologiem - zobacz nagranie


FreeStyle Libre 2

Ypsomed

Dexcom One+
Artykuły
O cukrzycy
Cukrzyca typu 2
Odżywianie
Pompy insulinowe
Monitoring glikemii
Glukometry
Nakłuwacze
Peny
Insuliny

Dodaj komentarz
Artykuły

PoZdro! - wspólnie ratujemy pokolenie! Trzy lata Programu w Lublinie

źródło: Fundacja Medicover, dodano: 29 czerwca 2017 r.

Po-zdroZakończyła się trzecia i ostatnia już edycja badań, tzw. Kompleksowa Analiza Zdrowotna, w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! Fundacji Medicover, w Lublinie. W ciągu trzech lat Fundacja Medicover objęła badaniami przesiewowymi 4652 uczniów, w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne znalazło się 784 gimnazjalistów. W tym roku szkolnym swój stan zdrowia sprawdziło 66 proc. uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych, z czego 328 (15,9 proc.) znalazło się w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne.

Program PoZdro! rozpoczął się w Lublinie w roku szkolnym 2014/2015. Do tej pory badaniami przesiewowymi objętych zostało 4652 (60,2 proc.) dzieci, a 784 (16,8 proc. wszystkich przebadanych) zostało zakwalifikowanych do dwuletniej i bezpłatnej specjalistycznej opieki. W trzeciej edycji Programu PoZdro!, tj. w roku szkolnym 2016/2017, przebadanych zostało 1857 uczniów (prawie 66 proc.) z 35 (w samym Lublinie - 29) lubelskich gimnazjów, pod kątem wystąpienia czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, z czego 328 (15,9 proc.) zostało zaproszonych do konsultacji z interdyscyplinarnym zespołem ekspertów składającym się z lekarza, dietetyka, trenera i psychologa. Młodzież ta, wraz z opiekunami, odbędzie w ciągu najbliższych dwóch lat, 32 indywidualne spotkania ze specjalistami.

Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (Kompleksowej Analizy Zdrowotnej), przeprowadzonych w ramach wszystkich trzech edycji Programu PoZdro! Fundacji Medicover w Lublinie wskazują, że:
 • Nadwaga i otyłość występują u 22,5% przebadanych nastolatków (aż 23% w III edycji).
 • Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u 15,4% badanych (12,6% w III edycji).
 • Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem aż 73,9% jego uczestników (aż 76,5% w III edycji).
 • Nieprawidłową postawę ciała ma prawie 72,9% badanych (60,7% w III edycji, w I edycji - 82,3%).
 • Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 10,2% badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty (8,1% w III edycji).
PoZdro! - wspólnie ratujemy pokolenie! Trzy lata Programu w Lublinie

- W trzeciej edycji, 328 uczniów, zostało zaproszonych do bezpłatnej, dwuletniej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI). W ciągu trzech lat trwania Programu w Lublinie, w grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych znalazło się 784 dzieci. 35 rodzin ukończyło już dwuletni cykl spotkań ze specjalistami i zmieniło swój styl życia na sprzyjający zdrowiu. Ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne wśród tych rodzin zdecydowanie się zmniejszyło - mówi Jolanta Karwat, dietetyk PoZdro! - Jest to dowód na to, że na zagrożenie cukrzycą typu 2 - która przez Światową Organizację Zdrowia określona została jako epidemia XXI wieku - istnieje recepta.

Skuteczność działań profilaktycznych potwierdzają też rezultaty programów polityki zdrowotnej prowadzonych przez Miasto Lublin.

- Lubelski samorząd realizuje szereg programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży, m.in. rozpoczęty w 2010 roku, program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych. Efekty, ukazane w m.in. w badaniach i raportach Fundacji Medicover, są bardzo widoczne - odsetek młodzieży z wadami postawy zmniejszył się w ciągu ostatnich dwóch lat o ponad 20 proc. (z 82,3 proc. badanych w roku szkolnych 2014/2015 do 60,7 proc. w 2016/2017). Jest to kolejny przykład na to, że działania prewencyjne stanowią fundament w walce z chorobami cywilizacyjnymi - dodaje dr Barbara Danieluk, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.

Od startu Programu PoZdro! w Lublinie w marcu 2015, zrealizowanych zostało 18 warsztatów edukacyjnych obejmujących tematykę zdrowotną, w których wzięło udział ponad 500 osób. Byli to nie tylko sami uczestnicy Programu, ale także członkowie ich rodzin. W szkoleniach dla personelu szkół, opartych o wytyczne unijnej dyrektywy HEPS (Healthy Eating and Physical Acivity in School - Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole), przygotowywanych i realizowanych przez Fundację Medicover, uczestniczyło 47 nauczycieli z 25 gimnazjów. Zajęcia sportowe dla podopiecznych PoZdro! również cieszą się popularnością - w 13 treningach wzięło udział w sumie prawie 780 osób, a w warsztatach kulinarnych - 150 osób. W 2017 roku Fundacja Medicover zainicjowała specjalne grupy wsparcia dla rodziców - dotychczas rodziny mogły trzykrotnie skorzystać z dobrowolnych warsztatów z psychologiem i wymienić się doświadczeniami z Programu.

PoZdro! - wspólnie ratujemy pokolenie! Trzy lata Programu w Lublinie

Lekcje Multimedialne PoZdro!, które z sukcesem zrealizowane zostały w ponad 450 szkołach na terenie całego kraju, stały się inspiracją do dalszych działań prozdrowotnych w tych placówkach. Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie zorganizowało Tydzień Zdrowia PoZdro! w roku szkolnym 2015/2016 - od poniedziałku do piątku młodzież malowała, gotowała i piekła, brała udział w wykładach specjalistów, rozwiązywała quizy, oglądała pokazy ćwiczeń fizycznych, oceniała składy codziennych produktów żywnościowych, tworzyła projekty plakatów promujących zdrowie.

- Inspiracją do zorganizowania Tygodnia Zdrowia był oczywiście Program PoZdro! realizowany przez Fundację Medicover w naszej szkole. Działania podejmowane w ramach Programu przyczyniły się do zwiększenia świadomości uczniów i rodziców w zakresie postaw prozdrowotnych. Postanowiliśmy wykorzystać ten fakt i zwiększyć w naszych działaniach edukacyjnych i wychowawczych wagę edukacji zdrowotnej - podkreśla Katarzyna Korościk, Dyrektor Gimnazjum numer 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.

Program Pozdro! realizowany jest także w przyległych do Lublina 5 gminach: Wólka, Konopnica, Niemce, Jastków i Wąwolnica. Dotychczas Fundacja Medicover przebadała ponad 200 uczniów z 6 szkół, z czego 44 (21,8 %) znalazło się w grupie ryzyka rozwoju m.in. cukrzycy typu 2.

PoZdro! - wspólnie ratujemy pokolenie! Trzy lata Programu w Lublinie

- Program PoZdro! realizowany jest w naszej Gminie od dwóch lat: w pierwszej edycji ponad 30 proc., a w drugiej ponad 25 proc. dzieci zostało dzięki Programowi zdiagnozowanych jako znajdujące się w grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych i otrzymało profesjonalne wsparcie specjalistów Fundacji Medicover - mówi Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka. - Na przykładach rodzin widzimy, że Program przynosi niesamowite efekty, dlatego chcemy kontynuować jego realizację w Gminie Wólka w przyszłym roku szkolnym.

Efekty działań Programu są widoczne - wiele rodzin kończy dwuletni cykl opieki i wychodzi z grupy ryzyka chorób cywilizacyjnych.

- Dla naszej rodziny, szczególnie oczywiście dla Danieli, udział w programie PoZdro! był bardzo owocny. Pierwsze wizyty u specjalistów Programu, zastosowanie się do zaleceń nie były łatwe. Zmiany w sposobie przygotowywania posiłków, poszukiwanie własnych, „zdrowych” smaków, a także regularne spożywanie posiłków oraz systematyczna aktywność fizyczna to wielkie wyzwanie. Zamienić białą mąkę na ciemną, śmietanę na jogurt, cukier na miód, soki na wodę - początkowo było bardzo trudno. Warto sobie uświadomić, że zmiany nie dotyczą tylko dziecka, ale całej rodziny. Przy wsparciu specjalistów z PoZdro!, małymi kroczkami zaczęliśmy odnotowywać sukcesy - mówi Kinga Jaszczuk, Mama Danieli, absolwentki Programu. - Serdeczna atmosfera na wizytach, zrozumienie ograniczeń Danieli - córka ma problemy z kolanami, i dostosowanie aktywności fizycznej i dobranie pakietu ćwiczeń do wykonywania w domu, specjalnie do jej możliwości, wysłuchanie problemów oraz pomoc, jaką otrzymaliśmy pozwoliły nam osiągnąć dzisiejszy sukces Danieli, zarówno dotyczący zdrowia fizycznego, jak również psychicznego. Z perspektywy czasu była to trudna droga dla naszej Córki i dla Nas, której nie przeszlibyśmy bez wsparcia osób z programu PoZdro!

- Zjawisko występowanie nadwagi i otyłości jest niestety powszechne wśród młodzieży. To na nas, dorosłych, spoczywa odpowiedzialność za przyszłość naszych dzieci. Misja Fundacji Medicover i Programu PoZdro! - ochrona młodzieży przed chorobami cywilizacyjnymi oraz promocja postaw oraz zachowań prozdrowotnych w społeczeństwie - jest możliwa do realizacji poprzez wspólne, długofalowe działania samorządów, szkół, rodziców i samych dzieci. Tylko takie działania sprawią, że będziemy mogli uratować pokolenie naszych dzieci - podsumowuje Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover.

To nie jedyne działania prowadzone przez Fundację Medicover na terenie Lublina. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wolontariusze Programu PoZdro! zorganizowali i włączyli się w wiele inicjatyw mających na celu poprawę zdrowia mieszkańców. Dzięki działalności Fundacji, swój stan zdrowia sprawdziło prawie 1500 lublinian.

PoZdro! - wspólnie ratujemy pokolenie! Trzy lata Programu w Lublinie


Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie polubcie nasz profil na FB!


Wszelkie materiały (w szczególności materiały i opracowania własne) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.reklama
Najnowsze komentarze [0]

Masz swoją opinię na ten temat? Tu jest miejsce, gdzie możesz ją wyrazić! Pisz, komentuj i dyskutuj. Pamiętaj o tym, że nie będą tolerowane niecenzuralne wypowiedzi i wulgaryzmy.


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy
Bądź pierwszy, dodaj swoją opinię!
Powrót Do góry

mojacukrzyca.org - Artykuły: PoZdro! - wspólnie ratujemy pokolenie! Trzy lata Programu w Lublinie
Jeżeli na tej stronie widzisz błąd lub masz uwagi, napisz do nas.Eversense E3
Refundacja CGM
Przydatne
Informacje
Bądź na bieżąco!
Kącik literacki
Wszystko o Accu-Chek
Specjalista radzi
DiABEtyK
Na komputer i telefon
Ministerstwo Zdrowia
Światowy Dzień Cukrzycy
Cukrzyca tamtych lat
DME obrzęk plamki
Ciekawostki
O portalu

Redakcja portalu | Napisz do redakcji | Newsletter | O portalu | Media o portalu | Linki | Partnerzy | Nasze bannery | Logo do pobrania | Patronat medialny
Portal mojacukrzyca.org ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą.
Portal jest prowadzony przez osobę fizyczną wyłącznie w celach osobistych. | Copyright © mojacukrzyca.org 2001-2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ostatnia modyfikacja: Poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.

Zadaj pytanie on-line