Strona główna
 1. Wiadomości
 2. O cukrzycy
 3. Porady
 4. Sprzęt i leki
 5. Więcej
 6. Przydatne
 7. O portalu
diabetyk24.pl
Accu-Chek Instant

Co można wyczytać z etykiety produktów spożywczych? - zobacz program!


FreeStyle Libre 2

Ypsomed

Dexcom One+
Artykuły
O cukrzycy
Cukrzyca typu 2
Odżywianie
Pompy insulinowe
Monitoring glikemii
Glukometry
Nakłuwacze
Peny
Insuliny

Dodaj komentarz
Ministerstwo Zdrowia

Cukrzyca - zmiany na liście leków refundowanych od 1 listopada 2023 roku

źródło: informacja własna na podstawie Rozporządzenia MZ, dodano: 30 października 2023 r., aktualizacja: 2 lutego 2024 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2023 r. Sporo zmian czeka w cenach leków, insulin, pasków do glukometrów oraz igieł do penów dla diabetyków. Notujemy zarówno obniżki cen, jak i niestety podwyżki. Warto prześledzić dokładnie tabele, które dla Was przygotowaliśmy.

Paski do glukometrów

Kosmetyczne zmiany w cenach pasków testowych do glukometrów. We wskazaniu "Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej" nastąpi obniżka cen 8 opakowań pasków testowych od 0,22 zł do 0,20 zł za opakowanie. W przypadku wskazania "cukrzyca" podwyżka dotyczy wszystkich dostępnych na rynku opakowań pasków i wyniesie od 0,21 zł do 1,01 zł. Szczegóły w naszej tabeli.

Tabela z cenami pasków do glukometrów (pdf) od 1 listopada 2023 r.

Insuliny

Sporo zmian w cenach insulin refundowanych. Tanieje aż 26 preparatów insulin. Największa obniżka dotyczy insuliny Insulin aspart Sanofi (10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar) gdzie cena spada o 6,82 zł (z 14,82 zł na 8,00 zł). Zmienia się również cena insuliny Insulin Lispro Sanofi (10 wstrz. 3 ml SoloStar) o 6,58 zł (z 14,58 zł na 8,00 zł). O 3,40 zł tanieje Liprolog i Liprolog Kwikpen. Obniżeniu ulegają również ceny insulin Gensulin i Humulin o około 3 zł za opakowanie. Apidra tanieje o 2,78 zł, Fiasp o 2,76 zł, Humalog o 2,72 zł.

Niestety ceny 8 preparatów insulinowych pójdą w górę. Najwięcej zapłacimy za Toujeo (10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml) gdzie cena wzrośnie o 2,27 zł (z 207,20 zł na 209,47 zł). Podwyżka dotyczy także Tresiby (o 2,06 zł), Suliqua (o 1,34 zł i 1,26 zł w zależności od stężenia), Lantusa o 1,22 zł, Abasaglar o 1,19 zł oraz Ryzodeg o 1,02 zł.

Z listy refundacyjnej zniknęła insulina Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml. Od teraz jest dostępna jedynie w 100% odpłatności.

Tabela z cenami insulin od 1 listopada 2023 r.

Igły do penów

Ceny refundowanych igieł od penów również ulegają zmianie. Zapłacimy od 0,21 zł do 0,26 zł więcej za każde opakowanie zawierające 100 sztuk refundowanych igieł. Refundacja przysługuje pacjentom z cukrzycą wymagającą podawania insuliny z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta.

Tabela z cenami igieł do penów (pdf) od 1 listopada 2023 r.

Leki przeciwcukrzycowe

Wszelkie aktualne zmiany i ceny są umieszczone w tabelce. Przypominamy, że 31 października 2023 r. upływa termin obowiązywania decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu ceny dla dwóch z trzech refundowanych aktualnie leków z grupy doustnych leków przeciwcukrzycowych - flozyn:
 • Forxiga, dapagliflozinum, 10 mg, tabl. powl., 30 tabl., GTIN: 05909990975884, podmiot odpowiedzialny AstraZeneca AB,
 • Invokana, canagliflozinum, 100 mg, tabl. powl., 30 tabl., GTIN: 05909991096106, podmiot odpowiedzialny Janssen-Cilag Internatio-nal NV.
Forxiga i Invokana znikają z listy leków refundowanych od 1 listopada 2023 roku. Szczegółowe informacje w tym temacie opublikowaliśmy tutaj.

Przekazujemy informację otrzymaną od firmy Astra Zeneca (wpłynęła w dniu 06.11.2023): Maksymalna cena odsprzedaży do pacjenta w listopadzie i grudniu 2023 to 54 zł w pełnej odpłatności za opakowanie Forxiga 10 mg/30 tabletek.

Uwaga! Od 1 stycznia 2024 roku lek Forxiga, dapagliflozinum, 10 mg, tabl. powl., 30 tabletek powrócił na listę leków refundowanych i jest dostępny zgodnie ze wskazaniami diabetologicznymi, jak przed zniknięciem z listy. Forxiga refundowana jest również w dwóch innych wskazaniach, dla których nastąpiło rozszerzenie zakresu do stosowania. Więcej o tym piszemy tutaj.

Dla leku Glypvilo (wildagliptyna) doprecyzowano wskazanie, które obecnie brzmi:
"Uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u osób dorosłych z cukrzycą typu 2:
- w monoterapii u pacjentów, u których metformina jest nieodpowiednia z powodu występowania przeciwwskazań lub nietolerancji,
- w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy, w tym z insuliną, gdy produkty te nie zapewniają wystarczającej kontroli glikemii.
"

Dla leku Maysiglu (sitagliptyna) doprecyzowano wskazanie, które obecnie brzmi:
"U dorosłych z cukrzycą typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii:
a) w monoterapii (u pacjentów nieodpowiednio kontrolowanych wyłącznie dietą i ćwiczeniami fizycznymi, u których stosowanie metforminy jest niewłaściwe z powodu przeciwwskazań lub nietolerancji);
b) w dwuskładnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z:
 • metforminą w przypadku, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie metforminy nie wystarczają do odpowiedniej kontroli glikemii;
 • pochodną sulfonylomocznika w przypadku, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne oraz stosowanie jedynie maksymalnej tolerowanej dawki pochodnej sulfonylomocznika nie wystarczają do odpowiedniej kontroli glikemii oraz w przypadku, gdy stosowanie metforminy jest niewłaściwe z powodu przeciwwskazań lub nietolerancji;
 • agonistą receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu gamma (PPAR) (tj. tiazolidynedionem), jeśli zastosowanie agonisty receptora PPARy jest wskazane i kiedy stosowanie diety i ćwiczeń fizycznych w połączeniu z agonistą receptora PPARy w monoterapii nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii;
c) w trójskładnikowej terapii doustnej w skojarzeniu z:
 • pochodną sulfonylomocznika i metforminą w przypadku, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne oraz stosowanie tych produktów leczniczych nie wystarczają do odpowiedniej kontroli glikemii;
 • agonistą receptora PPARy i metforminą, kiedy zastosowanie agonisty receptora PPARy jest wskazane i kiedy stosowanie diety i ćwiczeń fizycznych w połączeniu z tymi produktami leczniczymi nie wystarczają do odpowiedniej kontroli glikemii.
Produkt leczniczy Maysiglu jest także wskazany do stosowania jako lek uzupełniający w stosunku do insuliny (z metforminą lub bez), kiedy dieta i ćwiczenia fizyczne w połączeniu ze stałą dawką insuliny nie zapewniają odpowiedniej kontroli glikemii
"

Dla leku Maymetsi (sitagliptyna + metforminy chlorowodorek) doprecyzowano wskazanie, które obecnie brzmi:
"U dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2:
 • do stosowania, oprócz diety i ćwiczeń fizycznych, w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów z glikemią niedostatecznie wyrównaną podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy w monoterapii lub u pacjentów już leczonych sitagliptyną w skojarzeniu z metforminą,
 • do stosowania w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), oprócz diety i ćwiczeń fizycznych, u pacjentów z glikemią niedostatecznie wyrównaną podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy i pochodnej sulfonylomocznika,
 • w leczeniu potrójnie skojarzonym z agonistą receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu gamma (PPARy) (np. tiazolidynedionem), oprócz diety i ćwiczeń fizycznych, u pacjentów z glikemią niedostatecznie wyrównaną podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy i agonisty receptora PPARy.,
 • do stosowania, jako lek uzupełniający podanie insuliny (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), pomocniczo wraz z dietą i ćwiczeniami fizycznymi, w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów, u których stosowanie stałej dawki insuliny i metforminy nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii."

Lista darmowych leków dla seniorów 65+ i dzieci 18-

Zachodzą zmiany na liście 65+:
 • Rozszerzenie zakresu wskazań refundacyjnych leku Glypvilo (wildagliptyna) w leczeniu cukrzycy typu 2, u pacjentów po ukończeniu 65. roku życia.
 • Rozszerzenie zakresu wskazań refundacyjnych leku Maysiglu (sitagliptyna) w leczeniu cukrzycy typu 2, u pacjentów po ukończeniu 65. roku życia.
 • Rozszerzenie zakresu wskazań refundacyjnych leku Maymetsi (sitagliptyna + metforminy chlorowodorek) w leczeniu cukrzycy typu 2, u pacjentów po ukończeniu 65. roku życia.
Od 1 listopada 2023 r. na wykazie bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży w wieku do 18. roku życia - załącznik D1 do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zabraknie leków Toujeo oraz Enstilar. Brak wspomnianych produktów leczniczych na liście 18- wynika bezpośrednio z zakresów wskazań refundacyjnych, które w przypadku leków Toujeo i Enstilar dotyczą wyłącznie pacjentów dorosłych:
 • Wskazanie refundacyjne leku Toujeo: Cukrzyca typu I u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dorosłych o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO),
 • Wskazanie refundacyjne leku Enstilar: Leczenie miejscowe łuszczycy zwyczajnej u dorosłych.
Przez wzgląd na brak refundacji w populacji pediatrycznej, od 1 listopada br. niniejsze produkty lecznicze nie znajdą się na wykazie bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży.

Ceny obowiązujące od 1 listopada 2023 roku

Cukrzyca - zmiany na liście leków refundowanych od 1 listopada 2023 roku


Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie polubcie nasz profil na FB!


Wszelkie materiały (w szczególności materiały i opracowania własne) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.reklama

Najnowsze komentarze [2]

Masz swoją opinię na ten temat? Tu jest miejsce, gdzie możesz ją wyrazić! Pisz, komentuj i dyskutuj. Pamiętaj o tym, że nie będą tolerowane niecenzuralne wypowiedzi i wulgaryzmy.

~Jerzy Magiera mojacukrzyca.org  IP: 77.254.92.xxx(2024-01-03 17:53:35)
Damianie, naszą analizę opublikujemy jutro (04.01).

~Damian  IP: 85.221.153.xxx(2024-01-03 16:21:47)
Kiedy nowa lista refundacji lekow na styczen 2024?


Powrót Do góry

mojacukrzyca.org - Ministerstwo Zdrowia: Cukrzyca - zmiany na liście leków refundowanych od 1 listopada 2023 roku
Jeżeli na tej stronie widzisz błąd lub masz uwagi, napisz do nas.Eversense E3

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą
Refundacja CGM
Przydatne
Informacje
Bądź na bieżąco!
Kącik literacki
Wszystko o Accu-Chek
Specjalista radzi
DiABEtyK
Na komputer i telefon
Ministerstwo Zdrowia
Światowy Dzień Cukrzycy
Cukrzyca tamtych lat
DME obrzęk plamki
Ciekawostki
O portalu

Redakcja portalu | Napisz do redakcji | Newsletter | O portalu | Media o portalu | Linki | Partnerzy | Nasze bannery | Logo do pobrania | Patronat medialny
Portal mojacukrzyca.org ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą.
Portal jest prowadzony przez osobę fizyczną wyłącznie w celach osobistych. | Copyright © mojacukrzyca.org 2001-2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ostatnia modyfikacja: Wtorek, 16 kwietnia 2024 r.

Zadaj pytanie on-line